فارکس مبتدی

دلایل استفاده از تحل

اصفهان ، چهارراه دلایل استفاده از تحل پلیس ، خیابان توحید میانی ، نبش کوچه بهار ، ساختمان آریانا ، طبقه دوم ، واحد دلایل استفاده از تحل هشت
تلفن : 31315870 - 031
31315871 - 09137402810

دلایل استفاده از تحل

در تحقیق حاضر تاب‌آوری کالبدی نواحی 7 گانه شهر بابل از منظر پدافندغیرعامل و با استفاده از تحلیل‌های مکانی و تکنیک تصمیم گیری چندمعیاره پرومته ارزیابی شده است. در این تحقیق ابتدا با استفاده از نظر کارشناسان خبره حوزه‌های شهرسازی و پدافندغیرعامل استان مازندران تهدید پایه شهر بابل (حملات هوایی) انتخاب شد. سپس بر همین دلایل استفاده از تحل اساس و با مطالعه دلایل استفاده از تحل تحقیقات پیشین و اخذ نظرات کارشناسان خبره حوزه شهرسازی، پدافندغیرعامل و سازه از طریق مصاحبه و پرسشنامه، شانزده معیار موثر بر تاب‌آوری کالبدی شهر بابل در سه دسته فاصله دلایل استفاده از تحل از کاربری‌های ویژه، دسترسی به خدمات اصلی شهر و ویژگی‌های کالبدی بافت شهر استخراج و وزندهی شدند. سپس نقشه‌های معیار رستری تولید و مقادیر متوسط هر معیار برای هر یک از نواحی 7 گانه شهر بابل (به عنوان گزینه‌های مسئله تصمیم گیری چندمعیاره) محاسبه و ماتریس تصمیم ایجاد شد. با تولید ماتریس تصمیم و با استفاده از روش پرومته 2 نواحی 7 گانه شهر بابل بر اساس درجه تاب‌آوری ‌‌رتبه‌بندی شدند و نقشه ارزیابی تاب‌آوری کالبدی شهر بابل تولید شد. نتایج تحقیق نشان داد که نواحی مختلف شهر بابل از تاب‌آوری یکسانی برخوردار نبوده به طوریکه نواحی مرکزی شهر و تا دلایل استفاده از تحل حدی نواحی جنوبی شهر نسبت به نواحی شمالی، شرقی و غربی تاب‌آوری پایین تری دارند. به طور کلی با فاصله از مرکز شهر تاب‌آوری افزایش پیدا می­کند که این افزایش تاب‌آوری در راستای جنوبی کمتر احساس می­شود. اگرچه شهر بابل در مجموع تاب‌آوری متوسط به بالایی دارد، اما می­توان با تحلیل تاب‌آوری به مهمترین دلایل تاب‌آوری پایین مناطق مرکزی شهر یعنی مناطق 4 و 5 دست یافت. با تحلیل نتایج تحقیق توسط کارشناسان پدافندغیرعامل مشخص شد، مهمترین دلایل تاب‌آوری پایین مناطق مرکزی شهری بابل (مناطق 4 و 5) تراکم بالای ساخت، بالا دلایل استفاده از تحل بودن درجه محصوریت، وجود مراکز نظامی مهم و مراکز سوخت رسانی متعدد در این مناطق می­باشد.

Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Ebrahimian Ghajari Y. Evaluation of Physical Resilience of Urban Areas from the Perspective of Passive Defense Using Geospatial Analysis and PROMETHEE II Technique (Case Study: Babol City). JGST. 2021; 11 (2) :45-60
URL: http://jgst.issge.ir/article-1-1032-fa.html

ابراهیمیان قاجاری یاسر. ارزیابی تاب‌آوری کالبدی نواحی شهری از منظر پدافندغیرعامل با استفاده از تحلیل های مکانی و تکنیک پرومته (مطالعه موردی: شهر بابل). نشریه علمی پژوهشی علوم و فنون نقشه برداری. 1400; 11 (2) :60-45

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا