پلتفرم های فارکس

آموزش خط روند

بیت کوین صعود خواهد کرد؟

بیت کوین صعود خواهد کرد؟

ایسنا به نقل از کوین نوشت: قیمت بیت‌کوین به خوبی بالاتر از منطقه پشتیبانی ۲۸هزار و ۵۰۰ دلار باقی مانده و به نظر می‌رسد قبل از شروع افزایش قیمت، یک الگوی کف دوگانه بالای ۲۸هزار و ۵۰۰ دلار شکل گرفته است.

حرکت واضحی بالاتر از ناحیه مقاومت ۲۹هزار و ۵۰۰ دلاری و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته وجود دارد. قیمت حتی به بالای منطقه مقاومت ۳۰هزار دلار نیز صعود کرد با این حال، خرس‌ها همچنان در نزدیکی منطقه مقاومت ۳۰هزار و ۶۰۰ دلاری فعال هستند.

بیت‌کوین تا ۳۰هزار و ۵۰۰ دلار معامله شد و در حال حاضر در حال کاهش است. حرکتی به زیر سطح ۲۳.۶ درصد فیب اصلاحی حرکت صعودی از ۲۹هزار و ۲۲۵ دلار به پایین ۳۰هزار و ۵۰۰ دلار است.

از جنبه نزولی، یک خط روند صعودی کلیدی با حمایت نزدیک به ۲۹هزار و ۸۰۰ دلار در نمودار ساعتی جفت بیت‌کوین/دلار آمریکا شکل می‌گیرد. اکنون بیت‌کوین بالاتر از سطح ۳۰هزار دلار و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته معامله می‌شود. مقاومت فوری نزدیک به سطح ۳۰هزار و ۴۵۰ دلار و مقاومت اصلی بعدی نزدیک به سطح ۳۰هزار و۶۰۰ دلار است.

حرکت واضح به بالای سطح مقاومت ۳۰هزار و ۴۵۰ و ۳۰هزار و ۶۰۰ دلار ممکن است در کوتاه‌مدت یک رالی قدرتمند را آغاز کند. مقاومت کلیدی بعدی می‌تواند نزدیک به سطح ۳۱هزار و ۵۰۰ دلار باشد که بالاتر از آن ممکن است تا ۳۲هزار و ۵۰۰ دلار افزایش یابد.

اگر بیت‌کوین نتواند منطقه مقاومت ۳۰هزار و ۶۰۰ دلاری را پاک کند، ممکن است یک نزول جدید را آغاز کند. حمایت فوری در سمت نزولی نزدیک به سطح ۳۰هزار دلار و اولین حمایت اصلی نزدیک به سطح ۲۹هزار و ۸۵۰ دلار و خط روند است.

خط روند نزدیک به ۵۰ درصد سطح فیب اصلاحی حرکت صعودی از ۲۹هزار و ۲۲۵ دلار به پایین ۳۰هزار و ۵۰۰ دلار است. حرکت واضح به زیر خط روند ممکن است قیمت را به سمت حمایت ۲۸هزار و ۵۰۰ دلاری سوق دهد.

مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال حاضر ۱.۳۱ تریلیون دلار برآورد می‌شود که این رقم نسبت به روز قبل ۳.۶۸ درصد کمتر شده است.

در حال حاضر ۴۴.۴۳ درصد کل بازار ارزهای دیجیتالی در اختیار بیت‌کوین بوده که در یک روز ۰.۰۰ درصد افزایش داشته است.

حجم کل بازار ارزهای دیجیتال در ۲۴ ساعت گذشته ۶۷.۹۱ آموزش خط روند میلیارد دلار است که ۳۸.۶۶ درصد کاهش داشته است. حجم کل در امور مالی غیر متمرکز در حال حاضر ۸.۵۹ میلیارد دلار است که ۱۲.۶۴درصد از کل حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال است. حجم تمام سکه‌های پایدار اکنون ۵۹.۰۱ میلیارد دلار است که ۸۶.۸۹ درصد از کل حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال است.

به روزرسانی قیمت ارزهای دیجیتالی (تا ساعت ۰۱:۰۰ ظهر به وقت شرقی)

آخرین تغییرات در قیمت رمزارزها در بازارهای جهانی

ایتنا - قیمت بیت‌کوین به خوبی بالاتر از منطقه پشتیبانی ۲۸هزار و ۵۰۰ دلار باقی مانده و به نظر می‌رسد قبل از شروع افزایش قیمت، یک الگوی کف دوگانه بالای ۲۸هزار و ۵۰۰ دلار شکل گرفته است.

آخرین تغییرات در قیمت رمزارزها در بازارهای جهانی

حرکت واضحی بالاتر از ناحیه مقاومت ۲۹هزار و ۵۰۰ دلاری و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته وجود دارد. قیمت حتی به بالای منطقه مقاومت ۳۰هزار دلار نیز صعود کرد با این حال، خرس‌ها همچنان در نزدیکی منطقه مقاومت ۳۰هزار و ۶۰۰ دلاری فعال هستند.

به گزارش ایتنا از ایسنا، بیت‌­کوین تا ۳۰هزار و ۵۰۰ دلار معامله شد و در حال حاضر در حال کاهش است. حرکتی به زیر سطح ۲۳.۶ درصد فیب اصلاحی حرکت صعودی از ۲۹هزار و ۲۲۵ دلار به پایین ۳۰هزار و ۵۰۰ دلار است.

از جنبه نزولی، یک خط روند صعودی کلیدی با حمایت نزدیک آموزش خط روند به ۲۹هزار و ۸۰۰ دلار در نمودار ساعتی جفت بیت‌کوین/دلار آمریکا شکل می‌گیرد. اکنون بیت‌کوین بالاتر از سطح ۳۰هزار دلار و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته معامله می‌شود. مقاومت فوری نزدیک به سطح ۳۰هزار و ۴۵۰ دلار و مقاومت اصلی بعدی نزدیک به سطح ۳۰هزار و۶۰۰ دلار است.

حرکت واضح به بالای سطح مقاومت ۳۰هزار و ۴۵۰ و ۳۰هزار و ۶۰۰ دلار ممکن است در کوتاه‌مدت یک رالی قدرتمند را آغاز کند. مقاومت کلیدی بعدی می‌تواند نزدیک به سطح ۳۱هزار و ۵۰۰ دلار باشد که بالاتر از آن ممکن است تا ۳۲هزار و ۵۰۰ دلار افزایش یابد.

اگر بیت‌­کوین نتواند منطقه مقاومت ۳۰هزار و ۶۰۰ دلاری را پاک کند، ممکن است یک نزول جدید را آغاز کند. حمایت فوری در سمت نزولی نزدیک به سطح ۳۰هزار دلار و اولین حمایت اصلی نزدیک به سطح ۲۹هزار و ۸۵۰ دلار و خط روند است.

خط روند نزدیک به ۵۰ درصد سطح فیب اصلاحی حرکت صعودی از ۲۹هزار و ۲۲۵ دلار به پایین ۳۰هزار و ۵۰۰ دلار است. حرکت واضح به زیر خط روند ممکن است قیمت را به سمت حمایت ۲۸هزار و ۵۰۰ دلاری سوق دهد.

مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال حاضر ۱.۳۱ تریلیون دلار برآورد می‌شود که این رقم نسبت به روز قبل ۳.۶۸ درصد کمتر شده است.

در حال حاضر ۴۴.۴۳ درصد کل بازار ارزهای دیجیتالی در اختیار بیت‌کوین بوده که در یک روز ۰.۰۰ درصد افزایش داشته است.

حجم کل بازار ارزهای دیجیتال در ۲۴ ساعت گذشته ۶۷.۹۱ میلیارد دلار است که ۳۸.۶۶ درصد کاهش داشته است. حجم کل در امور مالی غیر متمرکز در حال حاضر ۸.۵۹ میلیارد دلار است که ۱۲.۶۴درصد از کل حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال است. حجم تمام سکه‌های پایدار اکنون ۵۹.۰۱ میلیارد دلار است که ۸۶.۸۹ درصد از کل حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال است.

به روزرسانی قیمت ارزهای دیجیتالی (تا ساعت ۰۱:۰۰ ظهر به وقت شرقی)

این رده حاوی تغییرات قیمتی ۱۰ ارز دیجیتالی بزرگ از نظر ارزش بازار است.

۱- بیت‌کوین
قیمت: ۳۰ هزار و ۴۰۳.۴۸ دلار
تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۳.۳۴ درصد افزایش
تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۲.۲۷ درصد افزایش

۲- اتریوم
قیمت: ۲هزار و ۰۶۱.۳۸ دلار
تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۴.۴۰ درصد افزایش
تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۱.۸۳ درصد افزایش

۳- بایننس کوین
قیمت: ۳۲۶.۹۲ دلار
تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۳.۷۱ درصد افزایش
تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۱۰.۶۴ درصد افزایش

۴- تتر
قیمت: ۰۹۹۹۲ دلار
تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۰۴ درصد افزایش
تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۰.۰۲ درصد افزایش

۵- سولانا
قیمت: ۵۳.۶۴ دلار
تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۶.۹۴ درصد افزایش
تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۰.۴۱ درصد کاهش

۶- کاردانو
قیمت: ۰.۵۴۹۶ دلار
تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۳.۰۳ درصد افزایش
تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۲.۱۲ درصد کاهش

۷- ریپل
قیمت: ۰.۴۲۳۳ دلار
تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۲.۳۱ درصد افزایش
تغییرات قیمتی یک هفته اخیر ۰.۷۹ درصد افزایش

۸- پولکا دوت
قیمت: ۱۰.۳۶ دلار
تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۳.۰۲ درصد کاهش
تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۴.۸۷ درصد کاهش

۹ - یو اس دی کوین
قیمت: ۱.۰۰ دلار
تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۰۱ درصد افزایش
تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۰.۰۱ درصد افزایش

۱۰- دوج کوین
قیمت: ۰.۰۸۸ دلار
تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۴.۱۲ درصد افزایش
تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۰.۲۶ درصد افزایش

سرویس استان ها

مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی تشریح کرد:

روند تصمیم‌گیری کمیته اضطرار آلودگی هوا / هواشناسی و حفاظت محیط‌ زیست به مردم توضیح دهند

روند تصمیم‌گیری کمیته اضطرار آلودگی هوا / هواشناسی و حفاظت محیط‌ زیست به مردم توضیح دهند

ایسنا/آذربایجان شرقی مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی ضمن تشریح روند تصمیم‌گیری کمیته‌ی اضطرار آلودگی هوای استان از ادارات کل هواشناسی و حفاظت محیط زیست استان خواست تا توضیحات فنی و تخصصی لازم را به مردم ارائه دهند.

محمدباقر هنربر در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص روند تصمیم‌گیری کارگروه اضطرار آلودگی هوای آذربایجان شرقی اظهار کرد: اداره‌ی کل هواشناسی استان در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه هشدار آموزش خط روند سطح زرد شماره ۱۵ را ابلاغ و رگبار باد، باران و رعدوبرق را پیش‌بینی کرده و در بخش اثر مخاطره نیز در یک‌بند احتمال آلودگی هوا و تشدید گرد و خاک را در نیمه جنوبی استان متصور شده بود که دوم خرداد شروع و چهارم خرداد نیز پایان این سطح هشدار اعلام شده بود.

وی ادامه داد: ما این هشدار را به تمامی فرمانداران، بخشداران و شهرداران ابلاغ کردیم و توصیه‌های لازم را نیز اعلام و تاکید کردیم که کودکان و بیماران قلبی و ریوی نباید در آموزش خط روند معرض آلودگی قرار بگیرند.

وی همچنین افزود: یک هشدار نارنجی شماره ۲۸ نیز در همان تاریخ از سوی سازمان مدیریت بحران آموزش خط روند کشور برای روز دوشنبه ابلاغ‌شده بود که ما این هشدار را نیز روز دوشنبه به تمامی دستگاه‌ها ابلاغ کرده بودیم.

هنربر افزود: عصر روز دوشنبه به‌دلیل تشدید وضعیت و افزایش شاخص آلودگی به ۱۶۸ و بعد از صحبت‌های انجام‌شده در کارگروه اضطرار که ریاست آن برعهده استاندار و در نبود استاندار نیز معاونت عمرانی استاندار ریاست این کارگروه را برعهده دارد، تصمیم گرفته شد تا مدارس و دانشگاه‌ها روز سه‌شنبه تعطیل شوند.

وی اضافه کرد: بلافاصله بعد از این تصمیم ما با رئیس دانشگاه تبریز که ریاست شورای هماهنگی دانشگاه‌های استان را نیز برعهده دارد و همچنین با مدیرکل آموزش‌وپرورش استان تماس گرفتیم و بر تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها در روز سه‌شنبه تاکید کردیم که مدیرکل آموزش و پرورش استان تعطیلی مدارس را منوط به تعطیلی تمامی ادارات و سازمان‌ها کرده و ما نیز ضمن ابلاغ نظر کمیته‌ی اضطرار، موضوع تعطیلی مدارس را برعهده‌ی اداره‌ی کل آموزش و پرورش گذاشتیم تا با هماهنگی با مرکز، مدارس را تعطیل اعلام کنند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی با تاکید بر اینکه ملاک اصلی آموزش خط روند تصمیم‌گیری برای کارگروه اضطرار آلودگی هوا میانگین شاخص‌ها و داده‌ها در طول ۲۴ ساعت شبانه‌روز است، گفت: دبیری کارگروه اضطرار برعهده‌ی اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست استان است و کارگروه براساس داده‌ها، شاخص‌ها و اطلاعات داده‌شده از سوی اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست و اداره‌کل هواشناسی استان تصمیم‌گیری می‌کند و معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی نیز به‌عنوان متولی اصلی سلامت مردم موظف است تا مکاتبات و پیگیری‌های لازم را در مواقع بالا رفتن شاخص آلودگی انجام دهد.

وی خاطرنشان کرد: متاسفانه یک ناهماهنگی مفرط بین دانشگاه علوم پزشکی تبریز، اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست استان و اداره‌کل هواشناسی استان مشاهده می‌شود و این سه نهاد می‌بایست براساس داده‌ها و شاخص‌های موجود پیگیر برگزاری جلسه‌ی کارگروه اضطرار آلودگی هوا باشند که متاسفانه این اتفاق نیفتاد و صرفاً در اعلام شاخص‌ها خلاصه شد.

هنربر در بخش دیگری از این گفت‌وگو اظهار کرد: در نهایت با پیگیری اعضای کارگروه به ریاست استاندار، جلسه‌ی کارگروه صبح روز سه‌شنبه تشکیل یافت و بر اساس گزارشات و داده‌های اداره‌ی کل هواشناسی، اداره‌ی حفاظت محیط‌زیست و دانشگاه علوم پزشکی تبریز، مقرر شد ادارات از ساعت ۱۳ تعطیل شده و امتحانات مدارس و دانشگاه‌ها نیز لغو گردد و همچنین بازی تیم تراکتورسازی و فجر سپاسی نیز با هماهنگی با مرکز به‌روز بعد موکول شود و همچنین مقرر گردید فعالیت‌های عمرانی و کارخانجات شن و ماسه و آسفالت تا روز جمعه تعطیل شود.

وی افزود: تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها و آغاز به کار ادارات و سازمان‌ها با دو ساعت تاخیر در روز چهارشنبه یکی دیگر از مصوبات جلسه‌ی روز سه‌شنبه بود و با توجه به اینکه میانگین شاخص آلودگی هوا در روز سه‌شنبه ۳۳۰ بود و مدیران کل هواشناسی و حفاظت محیط‌زیست استان تاکید کردند که این وضعیت آلودگی حداقل تا ظهر روز چهارشنبه ادامه خواهد داشت، به دلیل اینکه سلامتی مردم برای ما بسیار اهمیت دارد، روز چهارشنبه را کلاً تعطیل اعلام کرده‌ایم.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: هرچند که براساس اعلام مدیران کل هواشناسی و حفاظت محیط‌زیست استان، به‌دلیل تشکیل سامانه‌های لحظه‌ای از سوی کشور عراق و فرامنطقه‌ای بودن موضوع آلودگی، این بحث کمی غیرقابل پیش‌بینی است، چرا باید داده‌های ارائه شده از سوی اداره‌ی کل هواشناسی و حفاظت محیط زیست استان در کارگروه اضطرار مغایر با واقعیت‌های موجود باشد؟

وی ادامه داد: خوشبختانه بارش نعمت الهی در صبح روز چهارشنبه میزان و شدت آلودگی هوا را کاهش داد و ما شاکر خداوند هستیم اما مدیران کل هواشناسی و حفاظت محیط زیست استان پیش‌بینی کرده بودند که آلودگی هوا حداقل تا ظهر روز چهارشنبه ادامه خواهد داشت و کارگروه اضطرار نیز براساس داده‌های ارائه شده از سوی این عزیزان، امروز را تعطیل اعلام کرد اما بعد از بارش باران و طی صحبتی که با هواشناسی و حفاظت محیط زیست داشتیم، گفتند که به دلیل تشکیل سلول‌های همرفتی و بارش باران، میزان آلودگی هوا کاهش یافت.

هنربر در خاتمه اظهار کرد: اینکه مردم عزیز نسبت به تعطیلی دیرهنگام مدارس، دانشگاه‌ها و ادارات در روز گذشته و تعطیلی امروز با وجود کاهش آلودگی هوا منتقد باشند، کاملا انتقاد به‌جا و درستی است ولی باید این موضوع را نیز در نظر بگیریم که کارگروه اضطرار براساس اطلاعات و داده‌های ارائه شده از سوی اداره‌ی کل هواشناسی و حفاظت محیط زیست استان تصمیم گیری می‌کند و استاندار نیز که ریاست کمیته‌ی اضطرار را بر عهده دارد تاکید کرد که نهادهای ذی ربط در موضوع آلودگی هوا از این به بعد اطلاعات و داده‌های صحیحی را در کارگروه ارائه دهند و همچنین با توجه به مغایرت به‌وجود آمده در اطلاعات ارائه شده از سوی اداره‌کل هواشناسی و حفاظت محیط‌زیست استان و واقعیت‌های موجود، استاندار و اعضای کمیته‌ی اضطرار از این دو دستگاه خواسته‌اند تا توضیحات فنی و تخصصی لازم را به اطلاع عموم برسانند تا هیچ ابهامی به وجود نیاید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا