پلتفرم های فارکس

توان تحلیل

به وبلاگ اکشن بورس خوش آمدید.هدف این وبلاگ ارائه اطلاعات همزمان در فرصت توان تحلیل هاي سرمايه گذاري به بازديد كنندگان مي باشد و بیشتر به موضوعات مورد توجه سرمايه گذاران از قبیل قیمت های جهانی ،‌تحلیل بازارهای جهانی ، تحلیل شرکتهای بورسی،معرفی شرکتهای جهانی ،معرفی شاخص های اقتصادی ، تحلیل بازار فارکس ، بررسی بازار مسکن و ساخت و ساز در ایران و سایر موارد آموزشي می پردازد.
بررسی اخبار آنی بورس موضوع این وبلاگ نیست زیرا شرکتها و وبلاگ های زیادی در این زمینه فعال هستند.امیدواریم مطالب وبلاگ مورد استفاده شما قرار بگیرد.
هرگونه انتقاد و پیشنهاد سازنده شما من را در ارائه مطالب بهتر یاری می نماید.
همچنین کلیه تحلیل های این وبلاک در سایت tavantahlil.com و یا کانال تلگرامی @tavantahlil نیز موجود می باشد.

اندازه‌گیری و تحلیل توان رقابتی کالاهای صادراتی ایران در بازار روسیه

هدف این مقاله بررسی رقابت‌پذیری صادرات غیر نفتی ایران در بازار روسیه و هم‌چنین تعیین منابع مؤثر بر تغییر در صادرات آنها است. روسیه به عنوان اولین صادرکننده گاز و دومین صادرکننده جهانی نفت خام در سال 2012 به یمن درآمدهای سرشار خود به یکی از بزرگترین بازارهای مصرف انواع کالاها مبدل شده ‌است. حجم تجارت خارجی روسیه بالغ بر 900 میلیارد دلار است. قدمت روابط تجاری میان ایران و روسیه در کنار قابلیت رشد بسیار بالای بازار مصرفی روسیه در سال‌های آتی، امید به توسعه صادرات کالاهای مصرفی به این کشور را بیش از پیش پررنگ نموده‌ است. از این ‌رو در این مقاله با استفاده از روش CSM و موقعیت‌یابی تجاری، توان رقابتی کالاهای صادراتی از ایران به این کشور را اندازه‌گیری و تحلیل نمودیم. نتایج نشان می‌دهند قاعده کلی برای تبیین رشد همه کالاهای صادراتی ایران در بازار روسیه وجود نداشته و برای توان تحلیل برخی کالاها اثر کالایی، برخی اثر کشوری و بعضی اثر رقابتی یا ترکیبی از آن‌ها موثر بوده‌اند. هم‌چنین نتایج حاکی از آن است که 9/48 درصد کالاهای صادراتی ایران در روسیه با بازارهای رو به رشدی مواجه بوده و در مقابل 1/51 درصدی کالاها نیز با بازارهای رو به افول مواجه هستند و باید برای این‌اقلام کالایی، بازارهای رو به رشد دیگری را به غیر از روسیه به عنوان بازار هدف در نظر گرفت.

کلیدواژه‌ها

  • روسیه/ توان رقابتی/ صادرات /CSM / موقعیت‌یابی تجاری

20.1001.1.26767562.1394.13.71.2.2

مراجع

توکلی، ح. انداز‌ه‌گیری مزیت‌های نسبی بالقوه فعالیت‌های صنعتی در ایران را از روش شاخص هرینه منابع داخلی. تهران: موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، 1380.

حسینی، سید شمس‌الدین؛ ملک‌محمدی، مریم. سنجش مزیت نسبی و رقابتی صنعت چرم ایران در بازارهای جهانی. فصلنامه پژوهش‌های بازرگانی، شماره 44، 235-265، 1386.

صداقت، ر. رشد عوامل مؤثر بر توان رقابتی پسته ایران در بازارجهانی. ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران، جلد 1، صص 115-125، 1386.

فیض‌آبادی، یاسر؛ غلام‌نژاد، مائده؛ رمضانی، مهناز. بررسی عامل‌های موثر بر صادرات خاویار ایران. مجله تحقیقات کشاورزی، جد 1، صص 1-16، 1388.

کلباسی، حسن؛ گریوانی، ولی. محاسبه توان رقابت هزینه‌های واحدهای تولیدی فولاد با پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی. فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، سال اول شماره 5 و صص 6، 75-53، 1381.

ولی‌بیگی، حسن. توان رقابتی صنایع معدنی ایران در بازارهای جهانی. تهران: موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، شرکت چاپ و نشر بازرگانی، 1389.

Manoharrao.S. Economic Analysis of Export of Onion From India,. Thesis. University of Agricultural Sciences, Bangalore, India, 1995.

Mohammad, A. Export Specialization and Competitiveness of the Malaysian Manufacturing Trend, Challenges and Prospects. Fifth annual Conference on International Trade Education and Research, 26-27, October, (1-30), Melbourne: Melbourne University, 2000.

Tiwari, R. (). Export Competitiveness and Trade Cooperation Among NICs, foreign Trade Review, 33(3&4) , 73-102, 1999.توان تحلیل

Wilson, P. and W. Mei. The Export Competitiveness of Asean Economies 1986-95. ASEAN Economic Bulletin 16(2), 208-229, 1999.

ActionBourse

تحلیل بورس ، بازار فارکس ، بازار زمين و مسكن ،‌ بازار جهاني نفت و طلا

انتقال مطالب وبلاگ به سایت توان تحلیل

بازدیدکنندگان گرامی

تمامی مطالب این وبلاگ از طریق سایت توان تحلیل Tavantahlil قابل دسترس است.

به وبلاگ اکشن بورس خوش آمدید.هدف این وبلاگ ارائه اطلاعات همزمان در فرصت هاي سرمايه گذاري به بازديد كنندگان مي باشد و بیشتر به موضوعات مورد توجه سرمايه گذاران از قبیل قیمت های جهانی ،‌تحلیل بازارهای جهانی ، تحلیل شرکتهای بورسی،معرفی شرکتهای جهانی ،معرفی شاخص های اقتصادی ، تحلیل بازار فارکس ، بررسی بازار مسکن و ساخت و ساز در ایران و سایر موارد آموزشي می پردازد.
بررسی اخبار آنی بورس موضوع این وبلاگ نیست زیرا شرکتها و وبلاگ های زیادی در این زمینه فعال هستند.امیدواریم مطالب وبلاگ مورد استفاده شما قرار بگیرد.
هرگونه انتقاد و پیشنهاد سازنده شما من را در ارائه مطالب بهتر یاری می نماید.
همچنین کلیه تحلیل های این وبلاک در سایت tavantahlil.com و یا کانال تلگرامی @tavantahlil نیز موجود می باشد.

تحلیل حساسیت توان خروجی ژنراتور ارتعاشی پیزوالکتریکی با ولتاژ ثابت به روش PAWN و VBSA

با توجه به لزوم تأمین توان موردنیاز گره‌های شبکه‌های حسگر بی‌سیم و مشکلات متعددی که برای تعویض منبع انرژی این گره‌ها وجود دارد، نیاز به گره‌هایی است که بتوانند انرژی خود را تأمین کنند. در بالگردها و هواپیماها، حسگرهای زیادی برای ثبت اطلاعات نقاط مختلف سامانه وجود دارد که با توجه به وجود منابع ارتعاشی در این وسایل، تأمین توان گره‌های شبکه حسگر از منابع ارتعاشی روش مناسبی برای جایگزینی باتری است. در این مقاله یک ژنراتور پیزوالکتریکی به گونه ای طراحی شد که توانایی توان مصرفی یک گره متشکل از حسگرهای بی سیم را داشته باشد. همچنین به منظور طراحی بهینه، تحلیل حساسیت توان خروجی آن تیر پیزوالکتریکی در ولتاژ ثابت ارائه ‌شده است. با توجه به لزوم تأمین توان گره مورد نیاز در ولتاژ ثابت و تأثیر عدم قطعیت‌ها بر توان خروجی، با استفاده از دو روش VBSA و PAWN، میزان حساسیت پارامترهای هندسی نظیر طول، عرض و ضخامت لایه های مختلف تیر پیزوالکتریک بر توان خروجی به عنوان تابع هدف سنجیده می‌شود و نتایج با یکدیگر مقایسه می‌شوند. مقایسه نتایج نشان می‌دهد ژنراتور طراحی‌شده توانایی تأمین توان موردنیاز گره در ولتاژ ثابت را دارد و طول پیزوالکتریک و تیر بیشترین تأثیر و ضخامت تیر کمترین تأثیر را بر توان خروجی داراست.

کلیدواژه‌ها

  • ژنراتور پیزوالکتریکی
  • تحلیل حساسیت
  • شاخص حساسیت
  • برداشت انرژی
  • برداشت انرژی ارتعاشی

20.1001.1.22519475.1400.11.2.15.0

مراجع

[1] Christopher DL, Townsend CP (2006) Energy Harvesting Wireless Sensors for Helicopter Damage Tracking. AHS International Forum 62.

[3] Shaikh F K, Zeadally S (2016) Energy harvesting in wireless sensor networks: A comprehensive review. Renew Sust Energ Rev 55(1): 1041-1054.

[4] Arms SW, Galbreath JH, Townsend CP, Churchill DL, Corneau B, Ketcham RP, Phan N (2009) Energy harvesting wireless sensors and networked timing synchronization for aircraft structural health monitoring. 1st International Conference on Wireless Communication, 16-20.

[5] Chang SC (2010) A 1-mW vibration energy harvesting system for moth flight-control applications. Electrical Engineering and Computer Science. Massachusetts Institute of Technology. Massachusetts.

[6] Dickerson S (2011) CH-47D rotating system fault sensing for condition based maintenance. Air Force Institute of Technology.

[7] Smith SD (2006) Seat vibration in military propeller aircraft: Characterization. Aviat Space Envir Md 77(1): 32-40.

[8] Le MQ, Capsal JF, Lallart M, Hebrard Y, Ham AVD, Reffe N, Geynet L, Cottinet PJ (2015) Review on energy harvesting for structural health monitoring توان تحلیل in aeronautical applications. Prog Aerosp Sci 79(1): 147-157.

[9] Esmaeili A, Sousa JMM (2017) Power density ratio optimization of bimorph piezocomposite energy harvesters using a multidisciplinary design feasible method. Compos Struct 165(1):171-179.

[10] Keawboonchuay C, Engel TG (2003) Electrical power generation characteristics of piezoelectric generator under quasi-static and dynamic stress conditions. IEEE T Ultrason Ferr 50(10): 1377-1382.

[11] حسینی ر، لطافتی م، حسینی مقدم س (1396) برداشت انرژی ارتعاشی با استفاده از تیر یک سردرگیر با دولایه پیزوالکتریک. نشریه علمی مکانیک سازه‌ها و شاره‌ها 9-1 :(1)7.

[12] خادم باشی س، معین فرد ح (1395) مدلسازی برداشت انرژی الکتریکی با استفاده از مواد پیزوالکتریک تحت تحریک اتفاقی از توان تحلیل پایه. نشریه علمی مکانیک سازه‌ها و شاره‌ها 10-1 :(1)6.

[13] Erturk D, Inman J (2008) On mechanical modeling of cantilevered piezoelectric vibration energy harvesters. J Intel Mat Syst Str 19(1): 1311-1325.

[14] Erturk D, Inman J (2008) A distributed parameter electromechanical model for cantilevered piezoelectric energy harvesters. J Vib Acoust 130(4): 041002

[15] Erturk, D, Inman J (2009) An experimentally validated bimorph cantilever model for piezoelectric energy harvesting from base excitations. Smart Mater Struct 18(2): 025009.

[16] Shu YC, Lien IC (2006) Analysis of power output for piezoelectric energy harvesting systems. Smart Mater Struct 15(6): 1499.

[17] Roundy S, Wright PK (2004) A piezoelectric vibration based generator for wireless electronics. Smart Mater Struct 13(5): 1131.

[18] Zhao Z, Wang S, You C (2002) Piezoelectric Micro-power Generation to Charge Supercapacitor with Optimized Duty Cycle. J Intel Mat Syst Str 21(11): 1131-1140.

[19] Fang KT, Li R, Sudjianto A (2006) Design and modeling for computer experiments. 1th edn. Chapman & Hall, Boston.

[20] Janfada M, Shahsavani D (2017) Varinace-based sensitivity analysis of deterministic model. Andishe-Ye-Amari 21(2): 33-44.

[21] Saltelli A, Annoni P, Azzini I, Campolongo F, Ratto M, Tarantola S (2010) Variance based sensitivity analysis of model output. Comput Phys Commun 181(2): 251-270.

[22] Archer GEB, Saltelli A, Sobol IM (1997) Sensitivity measures, anova-like Techniques and the use of bootstrap. J Stat Comput Sim 58(2): 99-120.

[23] Pianosi F, Wagener T (2015) A simple and efficient method for global sensitivity analysis based on cumulative distribution functions. Environ Modell Softw 67(1): 1-11.

[24] Stephens MA (1992) Introduction to Kolmogorov (1933) On the empirical determination of a distribution. In: Breakthroughs in Statistics, New York 93-105.

[25] Wall J (1996) Practical statistics for astronomers-ii correlation data-modelling and sample comparison. Q J Roy Astron Soc 37(1): 519.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا