آموزش فارکس برای معامله

محاسبه خط تراکم توزیع

یکی ازمسائل ‌‌بهینه­ سازی مهم در بهره­برداری از سیستم­ های قدرت، بحث توزیع بار اقتصادی دینامیک است. پخش بار بهینه­ ی اقتصادی برای یک بازه ­ی زمانی چند ساعته با در نظر گرفتن قیود مربوط به حداکثر نرخ تغییرات توان اکتیو تولیدی واحدها و سایر قیود سیستم، انجام می­ شود. اثر وجود قیودی مانند مناطق ممنوعه ­ی تولید واحدها و همچنین در نظر گرفتن اثر دریچه­ های بخار موجب ناصاف و غیر محدب شدن مسئله می­ گردد.

پایان‌نامه
محاسبه گرمایش ایرودینامیکی اجسام سه بعدی با استفاده از نتایج حل جریان غیر لزج روی شبکه بی سازمان

چکیده:
در کار حاضر یک روش تقریبی برای محاسبه گرمایش ایرودینامیکی حول اجسام سه بعدی در زاویه حمله ارایه شده است. اصل تحقیق بر مبنای استفاده از روشی موسوم به روش اولر/لایه مرزی می باشد. در این روش نواحی غیر لزج خارج لایه مرزی و ناحیه داخل لایه مرزی به صورت جداگانه مورد تحلیل قرار می گیرند. برای این کار در ابتدا با تولید شبکه بی سازمان حول جسم و حل معادلات غیر لزج توزیع فشار دما و سرعت روی سطح جسم بدست می آید. سپس با استفاده از مقادیر توزیع سرعت و با یک تکنیک پسرو خطوط جریان حول جسم محاسبه می گردند. پس از آن با استفاده از فرض تشابه متقارن محوری وانتگرال گریری از روابط تقربی انتقال حرارت جابجایی نرخ انتقال حرارت وارد شده به سطح جسم بدست می آید. بدین منظور یک تکینیک ساده برای محاسبه پارامتر ضریب مقیاس که پارامتر مورد نیاز در روش تشابه متقارن محوری می باشد ارایه شده است. در روش های اولر /لایه مرزی ه تاکنون ارایه شده اند خواص لبه لایه مرزی برابر نتایج حل جریان غیر لزج روی دیواره در نظر گرفته میشود . با این کار اثرات ضخامت لایه مرزی روی جریان غیر لزج در نظر گرفته نمی شود. درکار حاضر یک رابطه ساده ارایه شده محاسبه خط تراکم توزیع است که با اصلاح توزیع فشار جریان غیر لزج اثرات ضخامت لایه مرزی را روی نرخ انتقال حرارت محاسبه می کند. با روش حاضر می توان به محاسبه نرخ انتقال حرارت سطح تمامی اجسام سه بعدی دلخواهی کهامکان محاسبه خط تراکم توزیع اجرای حل اولر روی آنها وجوددارد پراخت. مقایسات انجام شده بیانگر تطابق قابل قبول روش حاضر در ماسبه نرخ انتقال حرارت در جریانهای محاسبه خط تراکم توزیع آرام و مغشوش و در حضور واکنشهای شیمیایی محاسبه خط تراکم توزیع تعادلی هوا می باشد.

محاسبه گرمایش ایرودینامیکی اجسام سه بعدی با استفاده از نتایج حل جریان غیر لزج روی شبکه بی سازمان 3/20/2008 12:00:00 AM

ارزیابی سطح مطلوبیت توزیع مکانی ایستگاه های اتوبوس در محیط GIS (مورد شناسی: شهر مراغه)

امروزه با گسترش شهرها و افزایش جمعیت شهری و به تناسب آن افزایش ترافیک معابر، مشکلات متعددی برای مردم در زمینه طول و زمان سفرهای شهری به وجود آمده است. در این بین ساماندهی مناسب حمل ونقل عمومی از جمله ایستگاه های اتوبوس می تواند نقش مهمی در کاهش طول و زمان سفرهای شهری ایفا کند. هدف این پژوهش، سنجش سطح مطلوبیت توزیع مکانی فعلی ایستگاه های اتوبوس مراغه و در وهله بعد، تعیین مناسب ترین الگوی مطلوب توزیع مکانی ایستگاه محاسبه خط تراکم توزیع های اتوبوس مراغه است که از حیث هدف، کاربردی- عملی و از حیث ماهیت و روش، توصیفی- تحلیلی است. در این تحقیق، از مدل تاپسیس برای رتبه بندی شبکه معابر از نظر اولویت استقرار ایستگاه های اتوبوس و مکان های مناسب این ایستگاه ها و از مدل تحلیل شبکه نیز در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) درجهت مشخص کردن مسیرهای بهینه و محاسبه طول و زمان مسیرها بر روی شبکه استفاده شد. از ده معیار فاصله از مراکز مسکونی، تجاری، اداری، آموزشی، فرهنگی، تفریحی و فضای سبز، بهداشتی و درمانی، فاصله از تقاطع ، دسترسی و تراکم جمعیت استفاده شد که با روش ANP وزن دهی شدند. در این پژوهش، نتایج مدل تاپسیس نشان داد که ایستگاه های اتوبوس، شبکه معابر را به صورت لازم پوشش نمی دهند و فاصله استاندارد آن ها از همدیگر رعایت نشده است. همچنین محاسبه خط تراکم توزیع نتایج مدل تحلیل شبکه نیز نشان داد که از 8 خط اتوبوس مراغه، 5 خط در مسیرهای رفت و برگشت و 2 محاسبه خط تراکم توزیع خط در مسیر برگشت، تغییر کردند و مجموع طول مسیرهای خطوط اتوبوس رانی پس از اعمال الگوریتم 5724 متر و زمان لازم برای طی مسیرها 20 دقیقه کاهش یافت. نهایتا نقشه نهایی الگوی مطلوب توزیع مکانی ایستگاه های اتوبوس نشان داد که قسمت های کوچکی از شهرک ولیعصر- فاز 1 و فاز 2، قسمت های زیادی از شهرک سهند و دارایی- طالب خان، مکان هایی کاملا مطلوب و محاسبه خط تراکم توزیع قسمت های زیادی از شهرک ولیعصر- فاز 1 و قسمت کوچک تری از فاز 2 در حدمطلوب بوده و بقیه قسمت ها نیز به ترتیب دارای مطلوبیت متوسط و پایینی درجهت توزیع بهینه مکانی ایستگاه های اتوبوس مراغه هستند.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا