گزینه های باینری است

داوری بین المللی چیست؟?

تفاوت داوری داخلی و بین المللی چیست؟ ' 4 زمان خواندن

تفاوت داوری داخلی و بین المللی چیست؟

حقوقدانان در تعریف مفهوم داوری، آن را ارجاع اختلاف به شخص ثالث منتخب طرفین دانسته‌اند داوری بین المللی چیست؟? که این اختلاف از طریق صدور حکم داوری پس از استماع دعوای مطرح شده توسط طرفین، حل‌وفصل می‌شود. در حقیقت می‌توان داوری را فنی دانست که هدفش حل‌وفصل مسئله‌ای مربوط به رابطه بین دو یا چند شخص است. این حل‌وفصل اختلاف توسط یک یا چند شخص دیگر با عنوان داور یا داوران انجام می‌شود که اختیار خود را از یک قرارداد خصوصی کسب می‌کنند و در نهایت بر اساس و پایه همان قرارداد رأی خود داوری بین المللی چیست؟? را صادر می‌کنند و در این مورد دولت وظیفه‌ای را به آن‌ها محول نکرده است. تعریف دیگری که از داوری مطرح شده است، حل‌فصل خصومت بین طرفین توسط یک یا چند فرد غیرقاضی و بدون انجام تشریفات رسمی رسیدگی است. موضوع داوری از نظرهای گوناگون به انواع مختلفی تقسیم می‌شود. یکی داوری بین المللی چیست؟? از این تقسیم‌بندی‌ها بحث تفاوت داوری داخلی و بین المللی است که در این مطلب به توضیح آن می‌پردازیم.

معیارهای موجود جهت تمیز داوری داخلی و بین المللی

قوانین و نظام‌های حقوقی گوناگون، معیارهای متفاوتی را برای تفاوت داوری داخلی و بین المللی و تشخیص آن بیان کرده‌اند. برای مثال، بند ت ماده 1 آیین‌نامه نحوه ارائه خدمات مرکز داوری اتاق ایران در مورد حل‌فصل اختلافات تجاری داخلی و بین‌المللی عنوان می‌کند: «داوری تجاری داخلی عبارت است از حل اختلافات و دعاوی راجع به روابط و معاملات تجاری بین اشخاص حقوقی یا حقیقی که در زمان انعقاد قرارداد داوری به موجب قوانین ایران، تبعه ایران باشند.»

این معیار در تعیین نوع داوری مفید بوده ولی نمی‌توان گفت که همیشه کارگشا است. مثلاً در مواردی که موافق‌نامه داوری مطرح نباشد و داوری بین المللی چیست؟? دادگاه طرفین را به داوری ارجاع داده باشد، نمی‌توان از این معیار برای تعیین نوع داوری استفاده کرد. بعضی گفته‌اند در این مواقع، تابعیت طرفین داوری بین المللی چیست؟? در زمان ارجاع امر به داوری معیار تشخیص خواهد بود.

بحث مورد اختلاف بعدی راجع به اشخاص خصوصی است که اهلیت آنها همیشه از مسائل بحث‌برانگیز بوده است. در این مورد در حقوق ایران با توجه به ماده یک قانون ثبت شرکت‌ها و ماده 591 قانون تجارت ، معیار تابعیت شرکت‌ها اقامتگاه آن‌هست. در حقیقت می‌توان گفت کشورها تابع کشوری هستند که مرکز اصلی‌شان در همان کشور باشد. با توجه به این موارد گفته شده می‌توان گفت اگر در زمان انعقاد موافقت‌نامه داوری یا در زمان ارجاع اختلاف به داوری بین شرکت‌ها، مرکز اصلی آنها در خارج از کشور باشد داوری از نوع بین‌المللی خواهد بود و در غیر این صورت، داخلی تلقی می‌شود.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین تماشا کنید
نزدیک
برو به دکمه بالا