گزینه های باینری است

شاخص توزیع

اگر قیمت در حال افزایش است شاخص توزیع اما شاخص در حال سقوط می باشد نشان می دهد که حجم خرید یا انباشت ممکن است برای حمایت از افزایش قیمت کافی نباشد و کاهش قیمت در آینده رخ خواهد داد.در حقیقت خط انباشت / توزیع با بررسی محل بسته شدن قیمت در محدوده دوره و سپس ضرب آن در حجم، میزان عرضه و تقاضای دارایی یا اوراق بهادار را ارزیابی می کند.به طور کلی افزایش این خط به تأیید روند افزایش قیمت کمک می کند، در حالی که افت آن به تایید قیمت کمک می نماید.

مجله پژوهش‌های فرسایش محیطی

Environmental Erosion Research Journal

Mahmoodabadi M, Mirzaee M, Naghavi شاخص توزیع H. Aggregate Size Distribution Indices Influenced by Different Types/Managements of Plant Residues under Field Conditions. E.E.R.. 2016; 6 (3) :52-70
URL: http://magazine.hormozgan.ac.ir/article-1-341-fa.html

محمودآبادی مجید، میرزایی مراد، نقوی هرمزد. شاخص های توزیع اندازه خاکدانه متأثر از نوع و مدیریت های مختلف بقایای گیاهی در شرایط مزرعه‌ای. پژوهش هاي فرسايش محيطي. 1395; 6 (3) :70-52

توزیع اندازه­ ذرات ثانویه (خاکدانه­ها)، یکی از مهمترین ویژگی­های فیزیکی خاک است که در مباحث زیست­محیطی فرسایش قابل­توجه قرار می­گیرد. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر نوع و مدیریت­ مختلف بقایای گیاهی بر شاخص­های توزیع اندازه­ خاکدانه­ها در دو حالت تر و خشک انجام شد. به این منظور، آزمایشی مزرعه­ای به­ صورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. عامل اول، نوع بقایا شامل کاه و کلش جو و بقایای یونجه و عامل دوم، مدیریت‌های مختلف شامل مخلوط یک درصد بقایا با خاک، مخلوط نیم درصد بقایا با خاک، سوزاندن بقایا، باقی‌گذاشتن بقایا در سطح خاک و فقدان کاربرد بقایا (شاهد) بود. پس از گذشت ۹ ماه، شاخص­های توزیع اندازه­ خاکدانه­ها شامل میانگین وزنی قطر خاکدانه­ها ( MWD ) و میانگین هندسی قطر خاکدانه­ها ( GMD ) هر یک در دو حالت تر و خشک، همچنین درصد خاکدانه­های پایدار در آب ( WSA ) و خاکدانه­های پایدار در حالت خشک ( DSA ) اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد که مخلوط کردن یک درصد کاه و کلش جو با خاک، در بهبود وضعیت توزیع اندازه­ خاکدانه­ها بیشترین نقش را دارد؛ به نحوی که در اثر اعمال این تیمار، مقدار شاخص‌های MWD و GMD در حالت تر به ­ترتیب ۸۷ و ۶/۶۸ درصد و در حالت خشک به ­ترتیب ۶/۳۳ و ۲۱ درصد، همچنین مقدار WSA و DSA به­ ترتیب ۴/۸۶ و ۷/۲۳ درصد نسبت به تیمار شاهد بهبود یافت. در مقابل، سوزاندن بقایا در اغلب موارد مقدار شاخص­های مورد مطالعه را نسبت به تیمار شاهد کاهش داد. یافته­های این پژوهش، اهمیت رعایت مدیریت صحیح بقایای گیاهی را در اراضی کشاورزی نشان می­دهد.

تغییرات شاخص رفاه و توزیع درآمد از سال 95 تا 98+ جدول

اطلاعات شاخص‌های رفاهی و توزیع درآمد طی سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸ نشان می‌دهد، ضریب جینی کل کشور در سال ۹۸ به ۰.۳۹۹۲ رسیده که نسبت به سال ۹۷ حدود ۲.۴ درصد کاهش یافته است.

تغییرات شاخص رفاه و توزیع درآمد از سال 95 تا 98+ جدول

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از فارس، اطلاعات وضعیت شاخص های رفاهی و توزیع درآمد طی سال های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸ نشان می‌دهد، ضریب جینی کل کشور در سال ۹۸ به ۰.۳۹۹۲ رسیده که ۲.۴ درصد نسبت به سال ۹۷ کاهش یافته است.

سازمان برنامه و بودجه در گزارشی اعلام کرد:‌ طی سال ۱۳۹۵ شاخص رفاه اجتماعی به قیمت ثابت ۱۳۹۰، به میزان ۳۶ درصد نسبت شاخص توزیع به سال ۱۳۹۴ افزایش یافته و به رقم ۳۳۶۹ هزار ریال رسید.

کاهش نرخ رشد اقتصادی ناشی از تحریم های آمریکا و شیوع بیماری کرونا ، باعث کاهش درآمد سرانه شده که این امر کاهش شاخص رفاه اجتماعی در سال‌های اخیر را به دنبال داشته است.

این افزایش شاخص رفاه اجتماعی ناشی از گشایش‌های صورت گرفته در سال ۱۳۹۵ بود که منجر به رشد اقتصادی متغیرهای حقیقی اقتصاد کلان شده بود.

در سال ۱۳۹۶ روند افزایش شاخص رفاه تداوم یافته و این شاخص به ۳۴۰۳ هزار ریال به قیمت تابت ۱۳۹۰ رسید. این افزایش نسبت به سال قبل (۱۳۹۵ نسبت به ۱۳۹۴) کوچک تر می باشد. چرا که علیرغم افزایش تولید و درآمد سرانه، ضریب جینی نیز افزایش یافته و بخشی از افزایش درآمد را خنثی نموده است.

در سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به دلیل کاهش تولید ناخالص داخلی و درآمد ملی از یک طرف و افزایش ضریب جینی از سوی دیگر، شاخص رفاه اجتماعی به ترتیب به سطح ۳۱۸۱ و ۳۰۲۵ هزار ریال به قیمت ثابت ۱۳۹۰ کاهش یافت.

به عبارت دیگر، شاخص توزیع شاخص رفاه اجتماعی در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۶ منفی ۶.۵ درصد و سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۷ منفی ۴.۹ درصد تغییر یا کاهش داشته است.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین تماشا کنید
نزدیک
برو به دکمه بالا